Çalışmalarımız

Barış Eğitimi çalışmalarımız vasıtasıyla barışın bireylerin gündelik hayatlarına, toplumun bütün kesimlerine, ve devletler yoluyla uluslarası ilişkilere yayılmasını arzuluyoruz. Barışın yalnızca ‘savaşın yokluğu’ anlamına gelmediğini bilerek, eşitlikçi, demokratik, insan haklarına saygılı yaşantılar oluşturmak amacını güdüyoruz. Savaşın insan deneyimlerine ve hayatına egemen olmadığı ortamları kurabilmenin umudunu ve heyecanını taşıyoruz.